Identificación Internacional de Publicaciones en Serie
y otros recursos continuados, electrónicos e impresos

Hungría

Hungría

ISSN Hungary

Código país: HUN
Código Centro: 55

ISSN Hungary
Magyar ISSN Nemzeti Központ
Országos Széchényi Könyvtár
Budavári Palota F épület
H-1827 Budapest
Budapest
Tel: +36-1.22.43.842
Website: http://www.oszk.hu/issn

Contactarnos

Contacto

Ms. Gazdag Elizabeth
Director
Tel: +36-1-22.43.842
Fax: +(36 1) 487 86 87